Porto - katalóg web stránek
o
Katalóg-Podmienky používania
o
Vymedzenie pojmov
Web stránka http://porto.sgo1.com, resp. jej prevádzkovateľ, ďalej len "katalóg".
Užívateľ prehliadajúci webovú prezentáciu http://porto.sgo1.com, príp. jej podstránky, alebo pridávajúci profil web stránky do katalógu, ďalej len "užívateľ".
Podmienky používania
Užívateľ prehliadaním katalógu, resp. využívaním jeho služby alebo služeb, vyjadruje súhlas s podmienkami používania, uvedenými na tejto web stránke.
Užívateľ, pridávajúci profil web stránky do katalógu, je majiteľom pridávanej web stránky alebo je danú web stránku oprávnený pridať do katalógu.
Užívatel, pridávajúci profil web stránky do katalógu, uvádza pravdivé údaje, súvisiace s procesom pridávánia profilu web stránky do katalógu.
Užívatel odoslaním požiadavky o pridánie profilu web stránky do katalógu, vyjadruje súhlas so zverejnením zadaných údajov (okrem registračného e-mailu a hesla pre editáciu).
Katalóg nezodpovedá za aktuálnosť, príp. pravdivosť údajov, ktoré užívatelia uvedú pri pridávaní profilu web stránky do katalógu alebo pri dodatočnej úprave informácií, súvisiacich s profilom web stránky.
Katalóg nezodpovedá za škody, ujmy nebo straty, spôsobené využívaním jeho služieb.
Katalóg si vyhradzuje právo, neuverejniť profil web stránky, príp. ho odstrániť bez udania dôvodu.
Uverejnenie profilu web stránky v katalógu je podmienené umiestnením nasledujúceho zdrojového kódu: " <a href='http://porto.sgo1.com' target='_blank' ><img src='http://porto.sgo1.com/i.png' alt='porto katalóg' border='0' /></a> " na web stránku užívateľa, ktorej profil je pridávaný do katalógu.
2022 Katalóg|

Podmienky využívania služieb

|Podmienky používania|Kontakt